Dyżur wakacyjny 2024

Dyżur wakacyjny 2024

Z uwagi na liczbę złożonych Wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny przekraczającą możliwości organizacyjne Przedszkola Samorządowego im. św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie tj. liczbę wolnych miejsc – Rodzice, którzy w/w wnioski złożyli proszeni są o dostarczenie do Przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 17.06.2024r. zaświadczenia o zatrudnieniu na druku przedszkolnym – WZÓR ZAŚWIADCZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Dyżur wakacyjny dla dzieci

Przyjęcie  na dyżur wakacyjny obejmuje dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny można składać w terminie od 03.06.2024r. do 07.06.2024r. w wybranej placówce.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny 
(do pobrania na stronie internetowej wybranej placówki).

Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach / oddziałach przedszkolnych w szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi przedszkola / szkoły. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola / oddziałów przedszkolnych zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Żywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym im. św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie odbywa się poprzez przygotowywanie codziennie świeżych posiłków w przedszkolnej kuchni.

O przyjęciu / nie przyjęciu dziecka do przedszkola / szkoły  na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora drogą mailową lub telefonicznie.

  DYŻURY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – 2024
L.p.DYŻURNazwa placówki
1.01.07. -19.07.2024 r.Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie
2.Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie
3.Przedszkole Samorządowe im św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie
4.oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Szarych Szeregów w Chrzanowie
5.oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie
1.22.07. – 09.08.2024 r.Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie
2.Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie
3.Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie
1.12.08. – 30.08.2024 r.Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie
2.Przedszkole Samorządowe Nr 11 z Oddziałem Specjalnym w Chrzanowie
3.Przedszkole Samorządowe w Płazie
4.oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie
5.oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY w roku 2024
w Przedszkolu Samorządowym im. św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie

W dniach od 01.07.2024 r. do 19.07.2024 r. Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie będzie pełniło dyżur wakacyjny.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny obejmuje wyłącznie dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny należy składać w terminie od 03.06.2024r. do 07.06.2024r. do godz. 14:00 w placówkach, które będą pełniły dyżur.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW (do pobrania ze strony internetowej wybranej placówki):

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do PS Balin
  2. Oświadczenia rodziców 2024 (załącznik do wniosku)

Druki dokumentów dostępne są na stronie internetowej przedszkola przedszkolebalin.pl .

Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi przedszkola. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.03.2022 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyrektor placówki może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.
O ostatecznej decyzji przyjęcia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 17.06.2024 r. drogą mailową lub telefonicznie.

Dyrektor Przedszkola
Gabriela Dubiel

Skip to content