ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA JEŻYKI

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA JEŻYKI

       

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień w grupie ,,Jeżyków”

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: 

I  „ Morskie przygody” – 2.04.- 5.04.2024 

II „ Mieszkańcy domu i zagrody” – 8.04. – 12.04.2024 

III „ Ekologia na co dzień” – 15.04. – 19.04.2024 

IV „ Książka skarbnicą wiedzy” – 22.04. – 26.04.2024 

V „ Święta majowe” – 29.04. – 3.05.2024 

Cele ogólne: 

 • umiejętność pełnienia określonych funkcji w pracy zespołowej, 
 • znajomość zapisu cyfrowego od „ 0” do „10”, 
 • porządkowanie przedmiotów według długości wzrastającej lub malejącej, 
 • dostrzeganie postępu technicznego w gospodarstwie rolnym, 
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem surowców wtórnych, 
 • prawidłowe reakcje na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom, 
 • kształtowanie prawidłowych reakcji na negatywne zmiany w otoczeniu przyrodniczym poprzez aktywny udział w oszczędzaniu jej zasobów m.in. w oszczędzaniu wody, 
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody oraz gleby, 
 • czytanie symboli i znaków znajdujących się w najbliższym otoczeniu, 
 •  zapoznanie ze znakiem graficznym liter: „ G”, „g”, „ F”, „f” 
 • odróżnianie emocji, nazywanie ich i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania, 
 • empatia, tolerancja i wrażliwość na krzywdę innych, 
 • dostrzeganie co jest dobre a co złe, 
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości, 
 • kształtowanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna języka, muzyki, historii i tradycji, 
 • wymienianie symboli narodowych, wyróżnianie ich spośród symboli innych państw, 
 • znajomość nazwisk wybitnych Polaków oraz ich dokonań, 
 • wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe. 

REALIZACJA AUTORSKIEGO PROGRAMU PRZEDSZKOLA  PT: „ PRZEDSZKOLAK MAŁYM EKOLOGIEM”. 

Codzienne EKO- spacery, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Wspólne prace w przedszkolnym ogródku- sadzenie ziół, oraz warzyw: buraków, pietruszki, cebuli oraz obserwowanie ich wzrostu. Wdrażanie do systematyczności w dbaniu o ogród- konieczność podlewania sadzonek. 

Ważne wydarzenia: 

8.04.2024 – Teatrzyk w przedszkolu 

22.04.2024- Dzień Ziemi 

Opracowała: Sylwia Koźmienko

Skip to content