Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6.00  – 8.15  – Schodzenie  się   dzieci. Filtr poranny. Praca indywidualna z wychowankiem. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy  integracyjne, ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze,  ćwiczenia   poranne.

8.15 – 9.00ŚNIADANIE   ;czynności  higieniczne – mycie rąk, czyszczenie   zębów,

9.00 – 10.00  – zajęcia   dydaktyczne   zorganizowane z całą grupą , gry  i   zabawy   edukacyjne,  zabawy   ruchowe, muzyczno-ruchowe,   zajęcia   plastyczno- konstrukcyjne, zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Gry i zabawy  integracyjne, ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.

10.00 – 11.30EKO SPACER – zabawy ruchowe zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym. zabawy, obserwacje i prace w kącikach biocenotycznych, zabawy dowolne na terenie placu zabaw. Spacery w pobliże przedszkola.

11.30 – 12.30OBIAD; czynności higieniczne: mycie rąk, czyszczenie zębów, przygotowanie do odpoczynku poobiedniego

12.30 – 14.00 –Leżakowanie w grupie „ WIEWIÓREK”

12.00-12.30– Odpoczynek   poobiedni – słuchanie bajek, muzyki   relaksacyjnej itp.    w   grupie  „BIEDRONEK”  i   „JEŻYKÓW”.

13.30 – 14.30PODWIECZOREK; czynności higieniczne.

12.30 – 16.00 –Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne, konstrukcyjne, manipulacyjne, praca w małych grupach, praca indywidualna. Zabawa i praca w ogrodzie przedszkolnym.

Skip to content