Zadania dydaktyczno-wychowawcze w grupie Wiewiórki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze w grupie Wiewiórki

Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień w grupie „Wiewiórek” 

   

Tematyka kompleksowa:

  1. Kolory wiosny (2.04-5.04.2024r.)
  2. Dbamy o zdrowie (8.04-12.04.2024r.)
  3. Wiosenny ogród (15.04-19.04.2024r.)
  4. W wiejskiej zagrodzie (22.04-26.04.2024r.)
  5. Mój kraj Polska (29.04-3.05.2024r.)

Cele ogólne:

-przestrzeganie ustalonych zasad obowiązujących w grupie; zdobywanie doświadczeń w mówieniu, byciu słuchanym; zacieśnianie więzi koleżeńskich; utrwalenie zwrotów grzecznościowych; 

-rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów; sprawne używanie liczebników głównych i porządkowych;

-rozwijanie uważności, koncentracji uwagi; rozwijanie logicznego myślenia; koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu; doskonalenie spostrzegawczości i refleksu; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;

– rozwijanie mowy, bogacenie słownictwa; usprawnienie narządów artykulacyjnych; ćwiczenia prawidłowego toru oddychania; odkrywanie własnych możliwości;

-usprawnianie precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców;

-doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; odkrywanie własnych możliwości i zdolności muzycznych, doskonalenie umiejętności śpiewu; rozwijanie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci; rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;

-rozróżnianie zmian odwracalnych i nieodwracalnych; rozumienie konieczności przewidywania potencjalnych skutków podejmowanych działań i sposobów zachowania;

-wzbogacenie słownictwa o nazwy potraw; wzrost wiedzy n/t źródeł witamin; utrwalenie wiedzy n/t warzyw i owoców; uzmysłowienie sobie, że złe nawyki prowadzą do nadwagi, otyłości oraz mogą być przyczyną chorób; rozwijanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; zdobycie wiedzy na temat zdrowego nawadniania organizmu; rozumienie zależności między odpowiednim do warunków atmosferycznych ubraniem, a zdrowiem;

-rozpoznawanie i nazywanie przyborów do mycia; wzbudzenie szacunku dla pracy lekarza;

-uświadomienie sobie znaczenia aktywności ruchowej; rozwijanie zmysłu równowagi, zapobieganie wadom postawy poprzez wzmacnianie mięśni, wyczucie położenia ciała względem przestrzeni; zapewnienie odpowiedniej ilości ruchu umożliwiającej harmonijny rozwój;

-zapoznanie z narzędziami ogrodniczymi i pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną; uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka; zauważanie różnic pomiędzy drzewami liściastymi i iglastymi;

-poznawanie historii swojego kraju; odczuwanie radości i dumy z bycia Polakiem; zdawanie sobie sprawy z przynależności do wspólnoty ludzi, zamieszkujących szczególny „skrawek” ziemi zwany Ojczyzną; utrwalenie pojęć: morze, góry, uświadomienie sobie bogactwa krajobrazów Polski; utrwalenie barw narodowych Polski;

EDUKACJA EKOLOGICZNA- REALIZACJA AUTORSKIEGO PROGRAMU PRZEDSZKOLA PT. „PRZEDSZKOLAK MAŁYM EKOLOGIEM”: Codzienne EKO-Spacery. Budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą i nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt; Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody. Segregacja odpadów w sali; Obserwacja  i pielęgnacja kącików biocenotycznych w ogrodzie przedszkolnym. Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej (cechy charakterystyczne wyglądu bociana, tryb życia, budowa gniazda, poznawanie części roślin, wzbogacenie słownika o nazwy kwiatów, utrwalenie wiadomości n/t cech charakterystycznych zwierząt). Nabywanie postawy szacunku i zainteresowania przyrodą; rozwijanie postawy troski o przyrodę.

Ważne sytuacje edukacyjne: 

09.04.2024 r. – Teatrzyk „Baśniowa Kapela”

24.04.2024 r. Dzień Ziemi połączony z Apelem „Ślubowanie Małego Ekologa” oraz Mittingiem ulicami Balina

Opracowanie: Anna Głowacz-Kowalska

              

Skip to content